อำเภอโพนทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา

รอการตรวจสอบ

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ โพนทอง (แก้ความกำกวม)

อำเภอโพนทอง

แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นอำเภอโพนทอง

 

Cquote1.png

โพนทองเมืองงาม เรืองนามปู่กุดเป่ง เคร่งวัฒนธรรม หัตถกรรมเสื่อกก
มรดกแหลมพยอม ข้าวหอมองุ่นหวาน
สืบสานพัฒนา การศึกษาก้าวไกล

Cquote2.png

 

 

ข้อมูลทั่วไป

อักษรไทย

อำเภอโพนทอง

อักษรโรมัน

Amphoe Phon Thong

จังหวัด

ร้อยเอ็ด

รหัสทางภูมิศาสตร์

4507

รหัสไปรษณีย์

45110

ข้อมูลสถิติ

พื้นที่

719.2 ตร.กม.

ประชากร

107,664 คน (พ.ศ. 2552)

ความหนาแน่น

149.69 คน/ตร.กม.

ที่ว่าการอำเภอ

ที่ตั้ง

ที่ว่าการอำเภอโพนทอง หมู่ที่ 1
ถนนนิคมดำริห์ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

พิกัด

16°18′0″N, 103°58′41″E

หมายเลขโทรศัพท์

0 4357 1223

หมายเลขโทรสาร

0 4357 1223


สารานุกรมประเทศไทยส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

 

 

โพนทอง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด

เนื้อหา

[ซ่อน]

[แก้] ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอโพนทองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

[แก้] ประวัติ

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเจ้าลาวทรงพระนามว่า "เจ้าโสมพะมิตร" ได้พาครอบครัวและบริวารข้ามฝั่งโขงมาจากบริเวณประเทศลาวในปัจจุบัน มาตั้งรกรากที่บ้านน้ำดำ (จังหวัดกาฬสินธุ์ในปัจจุบัน) และขณะนั้นเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ต้องการที่จะขยายอาณาเขตครอบครองแผ่นดินทางอีสานเหนือของไทยโดยมีจุดมุ่งหมายที่เมืองนครราชสีมา จึงเกณฑ์ให้กลุ่มเจ้าโสมพะมิตรร่วมรบด้วย แต่เจ้าโสมพะมิตรปฏิเสธที่จะช่วยรบ พร้อมกับอพยพหนีการจับกุมของเจ้าอนุวงศ์ มาตั้งกองคาราวานที่บ้านแวง ริมหนองบัว ซึ่งในละแวกนั้นมีท้าวโสใหญ่เป็นผู้ปกครองดูแลอยู่และตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านโพนทองน้อย ท้าวโสใหญ่มีลูกชายสองคนคือ "โสน้อย" และ "พรหมมาใหญ่" ซึ่งได้ร่วมกันกับกลุ่มเจ้าโสมพะมิตรต่อต้านเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ จนเจ้าอนุวงศ์พ่ายแพ้หนีกลับเวียงจันทน์ไป ส่วนโสน้อยได้รวมพรรคพวกมาตั้งเมืองใหม่ที่บ้านแวง

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศให้มีการใช้นามสกุล "โสน้อย" จึงได้ใช้นามสกุลว่า "พลเยี่ยม" ซึ่งบริวารส่วนใหญ่ก็ใช้นามสกุลพลเยี่ยมเช่นกัน นายโสน้อยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกำนันคนแรกของบ้านแวง (อำเภอแวงหรืออำเภอโพนทองในปัจจุบัน) มีชื่อว่า "ท้าวสุวรรณสาร" (จึงถือว่าท่านผู้นี้เป็นต้นสกุล "พลเยี่ยม") บ้านเรือนของท่านก่อนนี้ปลูกอยู่บริเวณที่ทำการไปรษณีย์โพนทองในปัจจุบัน ซึ่งยังปรากฏเสาหลักเมืองแวงตั้งอยู่ที่บริเวณมุมที่ตั้งของที่ทำการไปรษณีย์โพนทองจนทุกวันนี้

[แก้] การแบ่งเขตการปกครอง

[แก้] การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอโพนทองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 14 ตำบล 196 หมู่บ้าน

1.

 

แวง

 

(Waeng)

 

 

8.

 

โพธิ์ศรีสว่าง

 

(Pho Si Sawang)

 

2.

 

โคกกกม่วง

 

(Khok Kok Muang)

 

 

9.

 

อุ่มเม่า

 

(Um Mao)

 

3.

 

นาอุดม

 

(Na Udom)

 

 

10.

 

คำนาดี

 

(Kham Na Di)

 

4.

 

สว่าง

 

(Sawang)

 

 

11.

 

พรมสวรรค์

 

(Phrom Sawan)

 

5.

 

หนองใหญ่

 

(Nong Yai)

 

 

12.

 

สระนกแก้ว

 

(Sa Nok Kaeo)

 

6.

 

โพธิ์ทอง

 

(Pho Thong)

 

 

13.

 

วังสามัคคี

 

(Wang Samakkhi)

 

7.

 

โนนชัยศรี

 

(Non Chai Si)

 

 

14.

 

โคกสูง

 

(Khok Sung)

 

 

                                  อำเภอโพนทองได้แบ่งการปกครองคณะสงฆ์ เป็น 17 ตำบลเขต ปกครอง

                                                                      มีพระครูสุวรรณโพธาภิบาล วัดโพธิ์ร้อยต้น เป็นเจ้าคณะอำเภอโพนทอง

  มีพระครูพินิตยติการ วัดเทพยุดาราม เป็นรองเจ้าคณะอำเภอโพนทอง รูปที่ 1 มีพระครูวรปัญญาประสุต วัดโนนทองหลาง เป็นรองเจ้าคณัอำเภอโพนทอง รูปที่ 2

                                  มีพระครูปริยัตยาภิธาน วัดเทพยุดาราม เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอโพนทอง

  มีพระยงยุทธ  ชุตินฺธโร วัดโพธิ์ร้อยต้น เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโพนทอง รูปที่ 1 มีพระอธิการทองหลาง โกวิโท วัดศรีวิไลมงคล เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโพนทอง รูปที่ 2

                                           ตำบลเขตการปกครองของเจ้าคณะตำบล 17 ตำบลเขต

       1.ตำบลโพธิ์ทอง เขต 1 มีพระครูขันติธรรมานุยุต เป็นเจ้าคณะตำบล                       2.ตำบลโพธิ์ทอง เขต 2 มีพระครูปริยัตยาภิธาน วัดเทพยุดาราม เป็นเจ้าคณะตำบล

       3.ตำบลหนองใหญ่ เขต 1 มีพระครูโกศลโพธิคุณ วัดโพธาราม เป็นเจ้าคณะตำบล       4.ตำบลหนองใหญ่ เขต 2 มีเจ้าอธิการวีระ ฐานวุฒฺโฑ วัดดอนชาดสามัคคี เป็นเจ้าคณะตำบล

      5.ตำบลโนนชัยศรี เขต 1 มีพระครูสุมณฑ์จันโทภาส วัดศรีจันทราราม เป็นเจ้าคณะตำบล 6.ตำบลโนนชัยศรี เขต 2 มีพระครูอรุณิสิริโชติ วัดอรุณสิงห์คาราม เป็นเจ้าคณะตำบล

      7.ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง มีพระปลัดนพพร  ปภสฺสโร วัดหนองโก เป็นเจ้าคณะตำบล             8.ตำบลโคกสูง มีพระครูปริยัติธรรมากร วัดแพงศรี เป็นเจ้าคณะตำบล

      9.ตำบลโคกกกม่วง มีพระครูอรุณธรรมกิจ วัดพรหมจริยาราม เป็นเจ้าคณะตำบล             10.ตำบลพรมสวรรค์ มีพระครูโพธิอุดมคุณ วัดโพธิสาขาวราราม เป็นเจ้าคณะตำบล

      11.ตำบลสว่าง มีพระครูสุตธรรมคุณ  วัดสิริมงคล เป็นเต้าคณะตำบล                          12.ตำบลวังสามัคคี  มีพระครูอุดมบูรพาภิรักษ์ วัดบูรพา เป็นเจ้าคณะตำบล

      13.ตำบลแวง มีพระครูนิคมคณานุกูล วัดนิคมคณาราม เป็นเจ้าคณะตำบล                    14.ตำบลสระนกแก้ว มีพระมหาผลา ปภสฺสโร วัดอุทกวราราม เป็นเจ้าคณะตำบล

      15.ตำบลนาอุดม มีพระครูสุวิรธรรมากร วัดหนองโก บ้านนาแพง เป็นเจ้าคณะตำบล         16.ตำบลอุ่มเม่า มีพระใบฎีกาสมพร  ฐานิโย วัดศิริชัยธาราม เป็นเจ้าคณะตำบล

      17.ตำบลคำนาดี มีพระอธิการสมควร เทวธมฺโม วัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์ รักการแทนเจ้าคณะตำบล

[แก้] การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอโพนทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

[แก้] อ้างอิง

  1. ^ มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ 19 ต.ค. 2552

·         อำเภอโพนทอง จากเว็บไซต์อำเภอดอตคอม