เจ้าปู่กุดเป่งศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตยางพารา ตระการตาลอยกระทง มั่นดำรงภาษาถิ่น น่ายลยินแหลมพยอม อุดมพร้อมลำน้ำยัง

 
 
 
 
แผนพัฒนาการเกษตร(3 ปี)
ตำบลแวง
ตำบลโคกกกม่วง
ตำบลนาอุดม
ตำบลสว่าง
ตำบลหนองใหญ่
ตำบลโพธิ์ทอง
ตำบลโนนชัยศรี
ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
ตำบลอุ่มเม่า
ตำบลคำนาดี
ตำบลสระนกแก้ว
ตำบลพรมสวรรคฺ์
ตำบลวังสามัคคี
ตำบลโคกสูง
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 นายคงคา ชื่นจิต (ปลัดอาวุโสอำเภอโพนทอง) ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวปิดงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยมีเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 250 ราย และได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับนายปพนศักดิ์ อุนลุม เกษตรอำเภอโพนทอง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพนทอง

 

 


เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2559 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง ได้จัดงานวันถ่าทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางการเกษตรให้กับเกษตรกรจำนวน 100 ราย ณ แปลงสาธิตของนายประสิทธิ์ ศรีชัย เกษตรกรหมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ และมีหน่วยงานส่วนราชการจากจังหวัดและโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงาน ในการนี้สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้รับเกียรติจาก นายบุญชู สายธนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีนายปพนศักดิ์ อุนลุม เกษตรอำเภอโพนทอง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพนทองให้การต้อนรับนายปพนศักดิ์ อุนลุม
เกษตรอำเภอโพนทอง

ทีมนักส่งเสริมการเกษตร อ.โพนทอง
 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 นายปพนศักดิ์ อุนลุม เกษตรอำเภอโพนทอง และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง ร่วมกับทีมงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) ได้ร่วมกันทำทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง (5ส.) เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559

 

 
 

 

 

 

 

updata   10 สิงหาคม 2559    สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม  2558

1800Flowers
1800Flowers

จัดทำโดย : ทีมงานสารสนเทศเกษตรอำเภอโพนทอง
ที่ปรึกษา : นายปพนศักดิ์ิ์  อุนลุม
เกษตรอำเภอโพนทอง
สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง  หมู่ที่ ๑๑ ต.แวง  อ.โพนทอง  จ.ร้อยเอ็ด 
 
ติดต่อ โทรศัพท์ 0-4357-1462
อีเมล์ Phonthong@doae.go.th ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0-4357-1462